مـــــیــم مـــــــثـــل مـــــرتــــMORTEZAـــــضـــــی

 

 

گریهگریهگریهگریهگریه

هنـــــرمند محـــبــوبـــــ......

دل هـــمـــه مـــیــخـــواد تــــورو بــــاز ایـــنـــجـــوری بـبـیـنـیـــــــــم..........

شاد و ســـــلـامـــــت باشـــــی

خدای مهربون جواب دعای طرفداراتو میده

سلامتیت آرزوی قلبــــــی همه مـــــــاســـــت...

نـــــذار خــــســتــه بــــشـــم ، نــــگــو خــــســتــه شـــدی...

باید خوب شیو با صـــــداتـــــ اشـــــکــــمونــــــــو در بیـــــــاری

آقای پاشایی خدا هواتو داره لطفا طاقت بیار

لـــــــــطــــــفـــــــا.........

قلبقلبقلبقلبقلبقلب

/ 0 نظر / 30 بازدید